Сертификати

Сертификат

за специализирана подова настилка

Виж документа

Сертификат

от Министерство на вътрешните работи, дирекция НСПАБ

Виж документа

Сертификат

от акредитирана лаборатория за изпитвания на взривозащитени съоръжения

Виж документа

Здравна оценка

за приложимост на настилка подова искронеобразуваща и антистатична тип "НИЛ-ЕК1"

Виж документа

Протокол

от акредитиран изпитвателен център по строителство при НИСИ ЕООД

Виж документа

Сертификат

сертификат на НЦИЕС

Виж документа

Протокол

от Акредитираната лаборатория за изпитвания на взривозащитени съоръжения по отношение на образуване на механични искри.

Виж документа

Протокол

от Акредитираната лаборатория за изпитвания на взривозащитени съоръжения по отношение на констатираното електрическо съпротивление.

Виж документа