Сертификати

Сертификат

за специализирана подова настилка

Виж документа

Сертификат

от Министерство на вътрешните работи, дирекция НСПАБ

Виж документа

Сертификат

от акредитирана лаборатория за изпитвания на взривозащитени съоръжения

Виж документа

Здравна оценка

за приложимост на настилка подова искронеобразуваща и антистатична тип "НИЛ-ЕК1"

Виж документа

Протокол

от акредитиран изпитвателен център по строителство при НИСИ ЕООД

Виж документа

Нашите услуги

Доставка

на противопожарна техника

Обслужване, ремонтиране, презареждане

на противопожарна техника

Настилки