Доставка

на противопожарна техника

  • ръчноносими и ръчновозими пожарогасители с прах, СО2, вода и пяна;
  • касети, шлангове, струйници за ВПК /вътрешни противопожарни кранове/;
  • водопроводна арматура за противопожарни нужди – хидранти, водовзематели и т.н.;
  • пожарогасителни одеала;
  • разнообразна арматура за течни горива;
  • огнезащитни покрития дърво и метал.