За нас

Фирма ЕТ “Евгений Русев” е създадена през 1991 г. и тясно специализирана в областта на противопожарното обезопасяване на фирми и обекти. Районът на действие е както в София, така и в цялата страна. Фирмата извършва всякакви необходими доставки на противопожарно оборудване. Наред с това осигурява гаранционен и извън гаранционен сервиз на техниката. Допълнително улеснение за клиентите е осигуреният от фирмата транспорт. Условията на извършване на различните услуги се оптимизират според желанията на клиента.

Водещ принцип в работата е корктността и лоялността, за което свидетелства дългият списък от наши клиенти: Министерски съвет на Република България, ДАНС, Софийска прокуратура, Български пощи, ДАМТН, Софийска община, БДЖ, БНБ, ТБ „Алианц България“, ТБ „Прокредитбанк“, ТБ „Инвестбанк“, Банка ДСК, Шел България, Ксела България, „Свилоза“ - гр. Свищов, „Мото Пфое“, Евроинс, Медицинска академия, Софийски аптеки, Митница – гр. Видин, Зебра – гр. Нови Искър и мн.др.

Фирмата извършва експертни оценки на риска относно съществуващи или бъдещи производства, технологии и обекти.

Наред с гореизложеното фирмата притежава патент за искробезопасна антистатична негорима настилка, предназначена за взривоопасни среди. Настилката е съставена от инертни и епоксидни материали, съчетани според оригинална наша рецепта. Същата се придружава от всички необходими лицензионни документи, изложени в нашата интернет страница. Такъв специализиран под е положен в обекти като: ТЦ „Боила“, ЗММ „Стомана“ - гр. Силистра, „Евроетил“ - гр. Алфатар, Кораборемонтен завод „Одесос“ - гр. Варна, Радио-завод – гр. Варна, ВМЗ – гр. Сопот и др.

Нашите услуги

Доставка

на противопожарна техника

Обслужване, ремонтиране, презареждане

на противопожарна техника

Настилки