Обслужване, ремонтиране, презареждане

на противопожарна техника

Предлагаме надежден сервиз и професионално обслужване на конвенционална противопожарна техника в наш оборудван сервиз. Ремонтираме и презареждаме пожарогасители с прах, СО2, вода и пяна в съответствие с изискванията на ISO 11602 - 2. Осигуряваме и транспорт от и до склада на клиента при негово желание.

Притежаваме национален лиценз за извършваната дейност съгласно изискванията на Наредба № 8121з – 615 от 2014г.