Обслужване, ремонтиране, презареждане

на противопожарна техника

Предлагаме надежден сервиз и професионално обслужване на конвенционална противопожарна техника в наш сервиз. Ремонтираме и презареждаме пожарогасители с прах, СО2, вода и пяна в съответствие с изискванията на ISO 11602. Осигуряваме и транспорт от и до склада на клиента при негово желание.

Нашите услуги

Доставка

на противопожарна техника

Обслужване, ремонтиране, презареждане

на противопожарна техника

Настилки