Проекти

Последен проект

полагане на електропроводима негорима безискрова настилка

По задание на “Оргахим Резинс” АД гр. Русе в основно ремонтирания цех “Смоли” беше отлята електропроводимата негорима безискрова настилка “НИЛ-ЕК1” на площ 1000м2. Върху предварително положената изравнителна замазка беше накована електропроводима мрежа и излята искробезопасната настилка. Накрая беше направена епоксидна запечатка за допълнителна здравина и устойчивост на химическа агресия.

Измерените отвеждащи съпротивления в над 30 предварително избрани точки бяха в промеждутъка Ротв.= 2.104 – 7.105 Ω

Нашите услуги

Доставка

на противопожарна техника

Обслужване, ремонтиране, презареждане

на противопожарна техника

Настилки