Проекти

Последен проект

полагане на електропроводима негорима безискрова настилка

По задание на АЕЦ „Козлодуй в склад за съхранение на хидразин хидрат беше отлята електропроводимата негорима безискрова настилка “НИЛ-ЕК1” на площ 100м2. Върху предварително положената изравнителна замазка беше накована електропроводима мрежа и излята искробезопасната настилка.Между 15 и 20-ия ден беше шлайфана с диамантени дискове за получаване на допълнителна гладкост.След това беше направена епоксидна запечатка за допълнителна здравина и устойчивост на химическа агресия.

Измерените отвеждащи съпротивления в 12 произволно избрани точки бяха в промеждутъка Rотв.= 3,9.104 – 6.106 Ω