Арматура за течни горива

  • огнепреградител – предназначен за различни леснозапалими течности със степен на взривозащита ExIIB;
  • възвратен клапан с огнепреградител – степен на взривозащита ExIIА;
  • механичен филтър за леснозапалими течности – от Ф20мм до Ф125мм

Изпрати запитване