Настилка НИЛ-ЕК1

Специализирана антистатична подова настилка- електропроводима, искронеобразуваща, негорима, киселиноустойчива.

 

1.Предназначение

Тази специализирана искробезопасна настилка е приготвена изцяло по наша оригинална рецепта от инертни материали и е съобразена с изискванията на Наредба Iз – 1971/09г. и БДС 15969 – 84 „Статично електричество. Общи изисквания за защита“. Предназначена е за взривоопасни зони, където за изключване на опасността от взрив е недопустимо наличието на източници на възпламеняване. Такива източници могат да бъдат механични искри, възникващи при удар на стомана в бетонна или друга настилка, или електростатични разряди в резултат на електризацията на хора или движещи се технологични съоръжения.

2.Състав

Подовата електропроводима настилка се състои от неорганични компоненти. Подходящата комбинация от тях изключва възможността от образуване на всякакви искри и я гарантира като антистатична, негорима и искробезопасна.

3.Начин на приложение

Оптималната дебелина е между 25 и 40 мм в зависимост от бъдещата експлоатация на конкретния обект. Под настилката се полага електропроводима мрежа, която накрая се свързва към заземителния контур на обекта.

Предварително подготвените от нас съставки в сухо състояние се смесват, след което се добавя вода. Полага се от бетонджийска или мозайкаджийска бригада. Може да се натоварва напълно след не по-малко от 28 дни, когато добива достатъчна якост. След този срок може да се положи електропроводимо запечатващо полимерно покритие с дебелина от 300 до 500 микрона, което спомага почистването на настилката и я предпазва в химически агресивна среда.

Времето за самото полагане на настилката и запечатващия слой е в зависимост от конкретната площ. Накрая работата приключва с контролни измервания на отвеждащото съпротивление и протокол за това съобразно с изискванията на БДС EN 61340-4-1, както и с издаване на декларация за съответствие с издадените лицензиращи я документи и с различните изисквания към подобен род настилки.

Представили сме факсимилета от протоколи на различни държавни инстанции, от които документи са видни защитените качествата на специализираната настилка по отношение на нейната якост, негоримост, електропроводимост, искронеобразуване.

4.Документи

Nil_Ek1

Nil_Ek1_nastilka_pismo_ot_MVR

Nil_Ek1_nastilka_protokol_ot_izpitvane_NISI

Nil_Ek1_nastilka_stanovishte_ot_ min_na_zdraveopazvaneto

Nil_Ek1_nastilki_protokol_izpitvane_1191

Nil_Ek1_nastilki_protokol_izpitvane_1192

test1 | test2 | test3 | test4 | test5

 

Изпрати запитване

Нашите услуги

Доставка

на противопожарна техника

Обслужване, ремонтиране, презареждане

на противопожарна техника

Настилки