Настилка НИЛ-ЕК1

Специализирана антистатична подова настилка- електропроводима, искронеобразуваща, негорима, киселинноустойчива.

 

1.Предназначение

Тази специализирана искробезопасна настилка е приготвена изцяло по наша оригинална рецепта от инертни материали. Предназначена е за взривоопасни зони, където за изключване на опасността от взрив е недопустимо наличието на източници на възпламеняване. Такива източници могат да бъдат механични искри, възникващи при удар на стомана в бетонна или друга настилка, или електростатични разряди в резултат на електризацията на хора или движещи се технологични съоръжения.

2.Състав

Подовата електропроводима настилка се състои от неорганични компоненти. Подходящата комбинация от тях изключва възможността от образуване на всякакви искри и я гарантира като антистатична, негорима и искробезопасна.

3.Начин на приложение

Оптималната дебелина е между 20 и 35 мм в зависимост от бъдещата експлоатация на конкретния обект. Под настилката се полага електропроводима мрежа, която накрая се свързва за заземителния контур на сградата.

Предварително подготвените от нас съставки в сухо състояние се смесват, след което се добавя вода. Полага се от бетонджийска или мозайкаджийска бригада. Може да се натоварва напълно след не по-малко от 28 дни, когато добива достатъчна якост. След този срок може да се положи електропроводимо запечатващо полимерно покритие 400 до 500 микрона.

Времето за самото полагане на настилката и запечатващия слой е в зависимост от конкретната площ. Накрая работата приключва с контролни измервания на отвеждащото съпротивление и протокол за това от лицензирана лаборатория, както и с издаване на декларация за съответсвие с различните изисквания към подобен род настилки.

Представили сме факсимилета от протоколи на различни държавни инстанции, от които документи са видни качествата на специализираната настилка по отношение на нейната якост, негоримост, електропроводимост, искронеобразуване.

4.Документи

Nil_Ek1

Nil_Ek1_nastilka_pismo_ot_MVR

Nil_Ek1_nastilka_protokol_ot_izpitvane_NISI

Nil_Ek1_nastilka_stanovishte_ot_ min_na_zdraveopazvaneto

Nil_Ek1_nastilki_protokol_izpitvane_1191

Nil_Ek1_nastilki_protokol_izpitvane_1192

test1 | test2 | test3 | test4 | test5

 

Изпрати запитване

Нашите услуги

Доставка

на противопожарна техника

Обслужване, ремонтиране, презареждане

на противопожарна техника

Настилки