Настилка НИЛ-ЕК1

Специализирана антистатична подова настилка- електропроводима, искронеобразуваща, негорима, киселиноустойчива.

 

1. Предназначение

Тази специализирана искробезопасна настилка е приготвена изцяло по наша оригинална рецепта от инертни материали и е съобразена с изискванията на Наредба Iз – 1971/09г. и БДС 15969 – 84 „Статично електричество. Общи изисквания за защита“. Предназначена е за взривоопасни зони, където за изключване на опасността от взрив е недопустимо наличието на източници на възпламеняване. Такива източници могат да бъдат механични искри, възникващи при удар на стомана в бетонна или друга настилка, или електростатични разряди в резултат на електризацията на хора или движещи се технологични съоръжения.

2. Състав

Подовата електропроводима настилка се състои от неорганични компоненти. Подходящата комбинация от тях изключва възможността от образуване на всякакви искри и я гарантира като антистатична, негорима и искробезопасна, тъй като е с Rотв.=104 - 106 Ом защитено отвеждащо електрическо съпротивление.

3. Начин на приложение

Оптималната дебелина е между 25 и 40 мм в зависимост от бъдещата експлоатация на конкретния обект. Под настилката се полага електропроводима мрежа, която накрая се свързва към заземителния контур на обекта.

Предварително подготвените от нас съставки в сухо състояние се смесват, след което се добавя вода. Полага се от бетонджийска или мозайкаджийска бригада. Може да се натоварва напълно след не по-малко от 28 дни, когато добива достатъчна якост. След този срок може да се положи електропроводимо запечатващо полимерно покритие с дебелина от 300 до 500 микрона, което спомага почистването на настилката и я предпазва в химически агресивна среда.

Времето за самото полагане на настилката и запечатващия слой е в зависимост от конкретната площ. Накрая работата приключва с контролни измервания на отвеждащото съпротивление и протокол за това съобразно с изискванията на БДС EN 61340-4-1, както и с издаване на декларация за съответствие с издадените лицензиращи я документи и с различните изисквания към подобен род настилки.

Представили сме факсимилета от протоколи на различни държавни инстанции, от които документи са видни защитените качествата на специализираната настилка по отношение на нейната якост, негоримост, електропроводимост, искронеобразуване.

4. Документи

Сертификат

за специализирана подова настилка

Виж документа

Сертификат

от Министерство на вътрешните работи, дирекция НСПАБ

Виж документа

Сертификат

от акредитирана лаборатория за изпитвания на взривозащитени съоръжения

Виж документа

Здравна оценка

за приложимост на настилка подова искронеобразуваща и антистатична тип "НИЛ-ЕК1"

Виж документа

Протокол

от акредитиран изпитвателен център по строителство при НИСИ ЕООД

Виж документа

 

Изпрати запитване