Настилка НПА-1

Специализирана подова антистатична и киселинноустойчива настилка на основата на допълнително обработени епоксидни материали.

 

Предназначение

Подовата антистатична настилка следва да се използва в среди, където е необходимо отвеждане на статичното електричество от хора, транспортни средства/колички/ и др.п., тъй като пречи на технологичните процеси, смущава работата на електронните системи и не на последно място може да предизвика аварии в пожаро- и взривоопасни среди.

Поради това, че настилката е на база на полимер, тя изключва появата на механични искри и е искронеобразуваща. Свързването на настилката по подходящ начин със заземителния контур на обекта осигурява непрекъснатия отвод на статичното електричество в следствие на необходимата й и достатъчна електропроводимост. Видно от приложените резултати от изпитванията, тя е и киселинноустойчива.

Изпрати запитване

Нашите услуги

Доставка

на противопожарна техника

Обслужване, ремонтиране, презареждане

на противопожарна техника

Настилки