Настилка НПА-1

Специализирана подова антистатична и киселинноустойчива настилка на основата на допълнително обработени епоксидни материали.

 

Предназначение

Подовата антистатична настилка следва да се използва в среди, където е необходимо отвеждане на статичното електричество от хора, транспортни средства/колички/ и др.п., тъй като пречи на технологичните процеси, смущава работата на електронните системи и не на последно място може да предизвика аварии в пожаро- и взривоопасни среди. Подходяща е за употреба и в условия на прецизна работа на електронни устройства, чиято дейност се влияе негативно от наличието на статично електричество

Поради това, че настилката е на база на полимер, тя изключва появата на механични искри и е принципно искронеобразуваща. Свързването на настилката по подходящ начин със заземителния контур на обекта осигурява непрекъснатия отвод на статичното електричество в следствие на необходимата й и достатъчна електропроводимост.Постигнатото и защитено отвеждащо електрическо съпротивление е Rотв.=104 - 106 Ом. Видно от приложените резултати от изпитванията, тя е и киселиноустойчива.

Начин на приложение

Настилката по вид е саморазливна и се нанася върху достатъчно твърда предварително обработена основа. Изпълнява се в два слоя с обща дебелина 2 - 2,5 мм. При нанасянето й е необходимо температурите на въздуха и основата да са положителни заради особеностите на епоксидния материал. Пълно натоварване на такъв под е възможно поне 5 дни след приключване на апликацията.

Гаранционният срок е от 2 до 5 години в зависимост от режима на работа и натоварване.

Изпрати запитване