Огнезащитни покрития

  • състав “Pyroplast” за дърво – постигане на степен трудногорим материал при подходяща разходна норма;
  • състав “Pyroplast” за метал – постигане на степен негорим материал до 90 мин.;
  • защита на строителни конструкции

Изпрати запитване