Пожарогасители

  • ръчноносими прахови пожарогасители с 1 и 2 кг прах. Подходящи за леки коли и домашни условия;
  • ръчноносими прахови пожарогасители с 6 и 12 кг прах. Подходящи за различни промишлени обекти, обществени и административни сгради, товарни и пътнически превозни средства;
  • ръчновозими прахови пожарогасители с 25, 50 и 100 кг прах. Подходящи за обекти с повишена пожароопасност;
  • пожарогасители с СО2 от 2, 5, 10, 30, 2х30 килограма. Подходящи за обекти с преобладаващо наличие на електроника или съхраняване на особено ценни предмети, както и за обекти с повишена пожароопасност;
  • пожарогасители с вода и пяна, 6 и 9 литра. Подходящи за гасене на тлеещи предмети и на горими течности.

Изпрати запитване

Нашите услуги

Доставка

на противопожарна техника

Обслужване, ремонтиране, презареждане

на противопожарна техника

Настилки